Griffins benytter følgende tests:

Jungs Type Index. JTI

Testen giver et billede af kandidatens naturlige adfærd og hvor personens styrker ligger. Matches profilen med de jobkarakteristika, som stillingen indeholder, giver dette et godt billede af personens egnethed til stillingen. Sammen med oplysninger om erfaring, uddannelse mm. giver testen dybere indtryk af kandidaten. Samtidig er testen objektiv og med meget høj validitet, som sikrer et retvisende billede af kandidatens personlighed.

AdaptGRT

AdaptGRT tester kandidatens evne til at kunne tilegne sig og anvende ny viden, samt forstå komplekse sammenhænge mellem informationer, situationer og opgaveløsning. Det er særdeles nyttig viden, da virksomheders hverdag ændrer sig hurtigt og medarbejdernes evne til at omstille sig og se nye muligheder, er mere afgørende en nogensinde. Denne test skal ikke stå alene, men giver et godt bidrag til den samlede bedømmelse af kandidaten.

Begge tests indholder både en online udfyldelse og en efterfølgende samtale, hvor kandidaten får en professionel og grundig respons.